Star FM online Home  |  Sitemap  |  Contact
Radio Star FM

Liaison@Radio Star
Saturday at 10pmNewsletter
abonare dezabonare

Sunteti aici :: Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar

Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar


13 mai 2015

Bursierii au ieşit la cumpărături

O parte dintre cei 15 elevi care au câştigat burse în cadrul Campaniei „Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar” au intrat astăzi în posesia obiectelor care formează bursa. Este vorba despre rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte sau chiar calculatoare.

Alţi câţiva dintre ei le-au primit cu câteva zile în urmă. Copiii au mers la cumpărături însoţiţi de părinţi, de reprezentanta Fundaţiei Comunitare Ţara Făgăraşului – Oana Mitea şi de cea a grupului de presă Media Star – Roxana Elisa Cantemir. Fiecare şi-a făcut de acasă o listă de cumpărături în funcţie de necesităţi.

Ei sunt beneficiarii unei sume de 2.400 de lei, care acoperă ultima parte a acestui an şcolar şi întregul an şcolar 2015-2016.

Din 41 de aplicanţi în cadrul acestei campanii, au fost selectaţi 15. Elevii provin din Făgăraş, Ticuşu Vechi, Părău, Hârseni, Viştea de Jos şi Comăna de Sus.

Campania socială „Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar!” a fost derulată de Radio Star şi Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului. Bursele elevilor au fost strânse din donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi companii:

- Bilka Steel SRL, Complex Agrement Laguna Albastră,  Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului, General Construcţii Crispadin SRL, Go Pro Infrastructure, HG Construct, IT HINT SRL din Braşov, Sacred Dacie, STI Internaţional.

De asemenea, campania „Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar" a fost sprijinită încă de la început şi de către:

- Abate Panel, F-Metal, Plasimo Marine Roumanie, UPRUC CTR şi W.I.W Prod Ro

Mulţumim tuturor prietenilor acestei campanii.
Ea nu se opreşte însă aici. Cei care doresc să susţină campania, o pot face în continuare.
Împreună luptăm împotriva abandonului şcolar!

***************************************************************************************************************************
20 aprilie 2015
Au fost aleşi câştigătorii burselor şcolare

Campania socială „Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar!”, iniţiată de Radio Star în noiembrie 2014, a luat o nouă formă începând din februarie anul acesta.
Cu ajutorul Fundaţie Comunitare Ţara Făgăraşului, care ni s-a alăturat în lupta noastră împotriva abandonului şcolar, am iniţiat un proiect de burse pentru elevii din Ţara Făgăraşului care, deşi învaţă bine, prezintă riscul de a abandona şcoala din cauza problemelor financiare cu care se confruntă familia.

Astfel, în luna februarie 2015, Radio Star în parteneriat cu Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului au lansat fondul de burse „Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar! – ajută un elev bun la învăţătură să îşi continue studiile”.

La acest fond au aplicat 41 de elevi pentru a obţine o bursă; dintre ei, 40 au fost eligibili.
Săptămâna trecută a avut loc selecţia pentru desemnarea elevilor care vor beneficia de o bursă în valoare de 2.500 lei în perioada mai 2015 – iunie 2016.

Comitetul de selecţie a fost compus din: Marcela Lupe - profesor Colegiul ”Aurel Vijoli”, Roxana Cantemir - director grup de presă Media Star şi Oana Mitea - director executiv FCTF. Comitetul a făcut selecţia pe baza criteriilor anunţate, şi anume: media la învăţătură din ultimii 3 ani, venitul pe membru de familie, scrisoarea de motivaţie şi implicarea în activităti extraşcolare. Următorii 15 elevi au fost selectaţi pentru a obţine o bursă:

Borcoman Simona Ioana          Făgăraş
Cantea Iulia Georgiana             Făgăraş
Coşcodar Maria Bianca             Ticuşu Vechi
Crăciun Bogdan Constantin     Părău
Cristian Andreea                         Făgăras
Gândac Bogdan                          Comăna de Sus
Grosu Maria Elena                      Hârseni
Hoţia Alexandra                           Viştea de Jos
Miclăuş Ioana Olguţa                 Ticuşu Vechi
Micu Ana- Maria                           Olteţ
Mihali Sorin Ionuţ                         Sebeş
Noaghea Giorgiana Nicoleta    Ticuşu Vechi
Rusu Beatris                                Ticuşu Vechi
Şchiopotă Marian Ioan               Ticuşu Vechi
Tăbăcaru Maria Bianca              Viştea de Jos

În perioada 27-29 aprilie, se vor semna contractele cu aceştia.

Fondul s-a constituit până acum prin donaţiile şi sponsorizările unor persoane fizice şi companii:

- Bilka Steel SRL, Complex Agrement Laguna Albastră,  Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului, General Construcţii Crispadin SRL, Go Pro Infrastructure, HG Construct, IT HINT SRL din Braşov, Sacred Dacie, STI Internaţional.

De asemenea, campania "Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar" a fost sprijinită încă de la început şi de către:

- Abate Panel, F-Metal, Plasimo Marine Roumanie, UPRUC CTR şi W.I.W Prod Ro

Mulţumim tuturor prietenilor acestei campanii.
Ea nu se opreşte însă aici.
Împreună luptăm împotriva abandonului şcolar!

***************************************************************************************************************************
6 aprilie 2015

!!!! Din cauza numărului mare de dosare care au fost depuse pentru bursă
şi care necesită analiza comisiei,
anunţarea bursierilor se va face în data de 20 aprilie 2015 !!!


****************************************************************************************************************************
1 aprilie 2015

*****************************************************************************************************************************
9 februarie 2015

Ajută un elev bun la învăţătură să-și continue studiile!

Ghid de finanțare

Tinerii reprezintă una dintre bogăţiile Ţării Făgăraşului, iar prin educație ei devin membri ai comunităţii care pot influenţa pozitiv soarta acesteia. Din acest motiv, dorim să îi susținem pentru a-şi continua studiile pe elevii care învaţă bine dar sunt în pericol să abandoneze şcoala din cauza veniturilor mici ale familiei din care fac parte.

Prin acest fond ne propunem:

- Să identificam şi să susținem elevi cu rezultate bune la învăţătură, dar care, din cauze financiare, sunt în pericol de abandon școlar;

- Să construim în jurul acestor tineri o comunitate de oameni care să-i sprijine, oferindu-le nu doar ajutor

financiar ci şi idei sau sfaturi pentru a-i ajuta să se descopere şi sa aibă rezultate mai bune.

Cunoști un astfel de tânăr? Te așteptăm să ni-l recomanzi pentru a-l putea susține în şcoală.

Dorești să fii donator? Poți să sprijini un elev prin oferirea unei burse integrale sau parțiale, împreună cu alţi donatori.

Valoarea totală a unei burse, pentru perioada aprilie 2015 – iunie 2016, este de 2.500 lei.

Prin acest Fond, Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului şi Radio Star alături de donatorii implicaţi încurajează continuarea studiilor preuniversitare, susțin performanţa şcolară şi extrașcolară precum şi dezvoltarea personală a elevilor.

Ne propunem să sprijinim generațiile viitoare de tineri care, prin aportul lor, pot dezvolta economic și cultural comunitatea din care fac parte. Prin acest Fond, oferim oportunitatea tinerilor cu o situație financiară precară să devină o componentă activă a comunității în care trăiesc. Acest lucru se va realiza prin oferirea unui sprijin financiar şi prin medierea unei relaţii de mentorat. În acest sens, vom organiza întâlniri de socializare între bursieri și donatori pentru dezvoltarea tinerilor dar şi pentru identificarea nevoilor și așteptărilor tinerilor, conturând în acest fel și o comunitate a Fondului.

Informații generale

● Programul este activ începând cu data de 9 februarie 2015. Data limită pentru trimiterea aplicațiilor este 20 martie 2015;

● Valoarea unei burse este de 2.500 RON, din care 100 lei reprezintă costuri administrative pentru Fundația Comunitară Ţara Făgăraşului, iar 2.400 lei sunt destinați bursierilor;

● Bursierii selectați vor fi anunțați în data 6 aprilie 2015.

● Căutăm tineri care au nevoie de susținere în activitatea lor școlară sau extrașcolară pentru a le oferi burse.

Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili tineri, cetățeni români cu domiciliul în Ţara Făgăraşului, care studiază la unităţi de învăţământ. Vom fi luate în considerare numai aplicațiile venite din partea elevilor din clasele IV– XI în anul școlar 2014 – 2015.

Condițiile de obținere a unei burse:

- aplicantul trebuie să fi promovat anul școlar anterior;

- mediile generale să fie mai mari de 8.50 pentru fiecare din anii anteriori; venitul pe membru de familie în ultimele 4 luni să nu fie mai mare de 500 lei. De asemenea, un aspect foarte important este acela ca aplicantul să se fi implicat în activități școlare și extrașcolare pe care să le poată dovedi prin documente.

- bursele se atribuie prin selecţie directă de către comitetul de selecţie a aplicanţilor;

- nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului

Perioada de acordare a bursei

Bursele se acordă pentru perioada aprilie 2015 – iunie 2016

Acordarea burselor

Suma va fi oferită elevului sub formă de produse, pe baza listei întocmite de acesta, astfel:

- 400 lei în aprilie 2015 pentru ultimele aproximativ 3 luni din anul şcolar 2014-2015

- 1.000 lei în septembrie - octombrie 2015 pentru semestrul I al anului şcolar 2015-2016

- 1.000 lei în februarie 2016 pentru semestrul II al anului şcolar 2015-2016

Ce costuri acoperă bursele?

Transport, cărți, rechizite, masă, cazare/cămin, taxe participare concursuri și alte costuri necesare activităților curriculare și extracurriculare, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Procesul de selecție

În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte:

- mediile ultimilor 3 ani absolviţi;

- nevoia financiară;

- nivelul de implicare în dezvoltarea sa personală și profesională

- motivația aplicantului;

Acte necesare pentru depunerea dosarului/aplicației:

- Lista cu toate documentele necesare dosarului bifate. Lista poate să fie descărcată de aici iar rolul ei este de a asigura aplicantul că dosarul lui conține toate actele pentru a fi eligibil.

- Formularul de aplicare completat (formularul poate fi descărcat de aici)
-
O scurtă motivare realizată de aplicant prin care acesta se prezintă și vorbește despre pasiunile sale sau despre un aspect care-l diferențiază ca persoană. Descrierile scurte ale aplicanților eligibili vor fi trimise donatorilor pentru realizarea unei selecții preliminare
-
O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director - de ce îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului.
-
Foaia matricolă cu toate mediile pe anii școlari anteriori, eliberată de instituția de învățământ pe care o frecventează și o adeverință care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul de învățământ.
-
Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare precum istorie, economie etc., activități artistice precum fotografie, teatru etc.) din ultimii trei ani, așezate în dosar în ordine cronologică inversă (începând cu 2014). În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei (opere grafice: desene, picturi, fotografii etc.) sau fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (sculpturi, tablouri, creații vestimentare etc.). De asemenea, în momentul în care se va depune dosarul, tânărul va prezenta câteva lucrări în original, dacă acestea vor fi transportabile.
-
Documente la zi care să evidențieze nivelul venitului pe membru de familie:

o Adeverinţă de salariu/venit, adeverință de șomaj sau cupoane de pensie pe ultimele 4 luni de la ambii părinți.

o Adeverință de la Administrația Fiscală care atestă dacă există venituri din activități independente și care sunt acestea (cei din mediul rural vor aduce certificatele de atestare fiscală eliberate de către Primăria comunei.)

o Declarație pe proprie răspundere din partea unui părinte sau tutore legal că nu există alte venituri în afară de cele declarate.

o Dacă unul dintre părinți sau ambii sunt decedați, trebuie prezentate actele care justifică acest aspect și documentele care atestă sprijinul social (decizia de pensie de urmaș și copii ale cupoanelor de pensie de urmaș de pe ultimele 4 luni).

o Dacă părinții sunt divorțați, trebuie prezentate actele care justifică acest aspect și documentele care atestă pensia alimentară. În cazul în care copilul nu beneficiază de pensie alimentară, trebuie prezentată o declarație pe proprie răspundere prin care părintele responsabil de copil declară lipsa veniturilor de acest tip.

- Copie după cartea de identitate/certificatul de naștere al aplicantului (pentru cei care nu au împlinit încă 14 ani).
-
Copie după cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tuturor membrilor familiei care locuiesc cu aplicantul.
-
Declaraţie pe proprie răspundere din partea unui părinte sau tutore legal prin care se atestă conformitatea documentelor prezentate.

Condiții de acordare a burselor

Bursierii trebuie să-și păstreze pe tot parcursul anului școlar calitatea de integralist şi media generală minim 8.50, pe care le vor dovedi pe baza unei adeverințe eliberate de instituția de învățământ la care urmează cursurile. De asemenea, aceștia trebuie să se implice în diverse activități școlare și extrașcolare în timpul anului școlar 2014-2015.

Cu fiecare bursier, Fundația Comunitară Ţara Făgăraşului şi partenerii de program vor semna un contract care stabilește drepturile și obligațiile părţilor. De asemenea, după acceptarea în program, bursierul își asumă poziția de voluntar al Fundației şi al partenerilor de program pentru activitățile desfășurate în timpul anului care necesită ajutorul lui. În funcție de programul și disponibilitatea tânărului, acesta va fi cooptat în derularea unor evenimente și fonduri importante. În acest mod, el interacționează și cunoaște mai bine Fundația Comunitară Ţara Făgăraşului şi partenerii de program, participarea la activități având un rol semnificativ în dezvoltarea lui profesională și personală.

Depunerea dosarelor:

Toate documentele vor fi perforate și aranjate, într-un dosar de carton cu șină, în ordinea în care apar la „Acte necesare pentru depunerea dosarului/aplicației”. În momentul în care se va depune dosarul va exista o discuție de cunoaștere cu aplicantul de care se va ține cont în selecția bursierilor.

Data limita de depunere a dosarelor este 20 martie 2015. Acestea se pot depune la una din următoarele adrese:

  1. sediul Fundației Comunitare Ţara Făgăraşului, Str. Republicii, nr. 3, de luni până vineri între orele 10:00 – 16:00
  2. sediul Radio Star pe str. Libertăţii, nr.9, de luni până vineri între orele 09:00-16:00

Calendarul programului

Prezentarea unor documente false, neactualizate la zi ori a documentaţiei incomplete privind veniturile, în scopul obținerii bursei, atrag după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de sprijin din partea Fundației Comunitare Ţara Făgăraşului.

Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar


slabut nimic special ok foarte bine supeeeerrrr!!! Voteaza articolul ( Articolul nu a fost votat inca.)Adauga un comentariu 0 comentarii.

Adauga un comentariu

Nume Prenume : *
Email : *
Comentarii : *
Cod verificare : *

codul din imagine face diferenta intre litere mari si litere mici

Nota : campurile marcate cu * sunt obligatorii

Advertising

Horoscopul zilnic
BerbecBerbec : Incepi saptamana in forta si iti prinde numai bine. Superiorii tai vor vrea sa te ocupi de un ... Citeste mai mult
Afiseaza zodia

Curs valutar 2019-03-25
EUR = 4.7509 RON
GBP = 5.5172 RON
USD = 4.1988 RON
Citeste mai mult
Conversie monede
= ? Conversie monede

Informatii meteorologice
Evenimentele zilei de azi
Internet Radio

Acasa | Dedicatii | Horoscop zilnic | Adopta un caine fara stapan | Curs valutar | Contact | Advertising | Luptă şi tu împotriva abandonului şcolar
Aici poate fi banner-ul tau